Wat is een spoel (solenoid)?

Een solenoid is een elektrische component in de vorm van een cilindrisch gewikkelde spoel, met een kleine doorsnede vergeleken met de lengte, in één laag gewikkeld, van dicht tegen elkaar gelegen wikkelingen, meestal van geïsoleerd koperdraad. Solenoïden worden gebruikt als component met zelfinductie en in elektromagneten. De term ‘solenoïde’ werd geïntroduceerd door André Marie Ampère, en komt uit het Grieks van ‘solen’, pijp, en ‘eidos’, in de vorm van.