Lastschakelaar en scheidingsschakelaar

Een lastschakelaar is een schakelaar waarmee je de volledige belasting, dat wil zeggen ,alle op de kast of groep aangesloten in werking zijnde apparaten, verlichting etc. kan afschakelen. De onderbreking kan om meerdere redenen gewenst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het starten en stoppen van motoren, het bij reparatie of onderhoud delen van apparaten of complete apparaten onderbreken van het stroomnet of in geval van nood apparaten of installaties isoleren van de stroomkring.

Scheidingsschakelaar; Een scheidingsschakelaar of scheider is een veiligheid voor de technicus die werkzaamheden moet verrichten aan een elektrische installatie.

Doordat je de belasting afschakelt trek je een vlamboog. Daarvoor is deze schakelaar ook ontworpen. Je hebt echter niet de zekerheid dat één van de contacten vastgebrand is en toch over één van de fasen spanning voert.

In dit geval moet je ná het schakelen meten aan de afgaande kant van de lastschakelaar. Je kan ook een lastscheider toepassen. Bij dit type schakelaar schakel je alle fasen en de nul (afhankelijk van het toegepaste stelsel). Hierbij ben je verzekerd dat er géén spanning meer aanwezig is boven de schakelaar. Is het contact of zijn de contacten toch vastgebrand dan is er een mechanisme dat er voor zorgt dat de uitschakelknop terug veert in de ingeschakelde toestand en/ of er is een standaanduiding waardoor je op een duidelike wijze kan waarnemen dat één van de contacten niet meeschakeld.

Bij deze situatie moet je een installatieverantwoordelijke raadplegen en maatregelen nemen via borden of anderzins zodat een niet bevoegd persoon onbevoegde handelingen gaat verrichten.

Deze laatste lastscheider is trouwens verplicht voor elke verdeelkast en eindgroep. Zie hiervoor de NPR(Nederlandse praktijkrichtlijn) 5310 blad 37.

De meest zekere toepassing is het toepassen van een zekeringlastscheider. Hierbij heb je het voordeel van een last scheider maar bovendien het voordeel dat dit type schakelaar tevens de zekeringen afschakelt. het levert bovendien ook nog een plaatsruimte en installatievoordelen in tijd op.