Laagspanning vermogenschakelaar

Voor laagspanningdistributie bestaat de vermogenschakelaar uit een meetsysteem, een verwerkingssysteem en de hoofdcontacten met bluskamers om de vlamboog te doven (het verschijnsel dat ontstaat bij het afschakelen van inductieve belastingen).

Voor installaties met een klein kortsluitvermogen (tot 6kA) zoals huishoudelijke installaties is de vermogenschakelaar de automaat die in de verdeelkast zit en dient dan tevens als scheidingsschakelaar. Selectiviteit wordt verkregen door een voldoende groot onderscheid tussen kaliber van de automaat en de stroomopwaarts gelegen beveiliging te kiezen. Uitschakeling kan thermisch of magnetisch gebeuren waardoor de verschillende uitschakelcurves ontstaan.

Voor industriële installaties is het afschakelvermogen groter (vanaf 6kA), is de afschakelcurve regelbaar en kan selectiviteit verkregen worden door een instelbare tijdvertraging.