Dahlander schakelaar

Een Dahlandermotor is een driefasige asynchrone motor met twee toerentallen.

De Dahlandermotor is een variant van een driefasen asynchrone motor of driefasen-inductiemotor of asynchrone elektromotor. Hij wordt, net zoals een asynchroon motor, gevoed door een 3-fasen wisselspanningsnet. De motor wordt ook wel driefasige poolomschakelbare motor genoemd. Vervolgens kunnen deze wikkelingen afzonderlijk weer in ster of driehoek geschakeld zijn

Er zijn verschillende soorten dahlander motoren, de snelheden varieren van 2 tot 3 toerentallen en niet alle wikkelingen zijn altijd naar de klemmenkast uitbedraad.

De constructie van de Dahlandermotor is principieel dezelfde als die van de driefasige asynchrone motor met een kortsluit- of kooianker.

Het verschil is dat in de Dahlandermotor elk van de drie wikkelingen op de stator onderverdeeld is in twee gelijke helften. Hierdoor ontstaan poolparen met verhoudingen 4:2, 8:4 of 12:6. De poolomschakeling respectievelijk snelheidswijziging met een factor twee wordt verkregen met de zogenoemde Dahlanderschakelaar.

· Bij het grootste aantal polen, dat overeenstemt met de laagste snelheid, wordt de motor in driehoekschakeling aangesloten. De wikkelingshelften zijn in serie geschakeld en de stroom vloeit door beide in dezelfde richting.

· De hoogste snelheid wordt verkregen met het laagste aantal polen. De motor wordt dan in dubbelsterschakeling aangesloten. De wikkelingshelften zijn parallel geschakeld en worden met stromen in tegengestelde richting doorlopen.

dahlander laag toerental hoog toerental

Voor deze Dahlander motoren hebben wij verschillende Dahlander schakelaars, inbouw en opbouw.